Language of document :

A Varhoven administrativen sad (Bulgária) által 2019. január 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Overgaz Mrezhi AD, Bulgarska Gazova Asotsiatsia nonprofit egyesület kontra Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

(C-5/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Varhoven administrativen sad

Az alapeljárás felei

Felperesek: Overgaz Mrezhi AD, Bulgarska Gazova Asotsiatsia nonprofit egyesület

Alperes: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Megengedhető-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának 36. és 38. cikke, valamint a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3. cikke alapján az energiáról szóló törvény 35. cikkében előírt és az állami energia- és vízügyi szabályozási bizottság (KEVR) által elfogadott, a földgáz árának szabályozásáról szóló, 2013. március 19-i 2. sz. rendelet 11. cikkében részletesen szabályozott szóban forgó nemzeti intézkedéshez hasonló olyan nemzeti intézkedés, amely alapján az energiaipari vállalkozásokat terhelő közszolgáltatási kötelezettségekkel járó teljes pénzügyi terhet a felhasználóknak kell viselniük, figyelembe véve, hogy:

a közszolgáltatási kötelezettségekből eredő gazdasági teher nem érint minden energiaipari vállalkozást;

a közszolgáltatási kötelezettségek költségeit többnyire a végső felhasználók viselik, akik nem támadhatják meg e költségeket, jóllehet szabadon képzett árakon szerzik be a földgázt a végső szolgáltatóktól;

nem differenciált a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséből eredő és különféle felhasználókra áthárított gazdasági teher;

ezen intézkedés alkalmazása nincs időhöz kötve;

a közszolgáltatási kötelezettségek értékét a költségelszámolási módszerrel számítják ki egy előrejelzési modell alapján?

A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (44), (47), (48) és (49) preambulumbekezdésére figyelemmel megengedhető-e ezen irányelv 3. cikke alapján a normatív jogi aktusokról szóló törvény átmeneti és záró rendelkezéseinek 5. §-ában foglalthoz hasonló olyan nemzeti jogszabályi rendelkezés, amely mentesíti a KEVR-t a normatív jogi aktusokról szóló törvény 26–28. cikke szerinti kötelezettségek, és különösen a törvényeknél alacsonyabb szintű normatív jogi aktusok tervezetének kidolgozása során fennálló, arra vonatkozó kötelezettségek alól, hogy tiszteletben kell tartani a szükségesség, a megalapozottság, az előreláthatóság, az átláthatóság, a koherencia, a szubszidiaritás, az arányosság és a stabilitás elvét, nyilvános konzultációt kell folytatni a polgárokkal és jogi személyekkel, a tervezetet előzetesen közzé kell tenni az indokolással együtt, és – az uniós joggal való összeegyeztethetőséggel kapcsolatban is – be kell mutatni az indokokat?

____________

1 HL 2009. L 211., 94. o.; helyesbítés: HL 2015. L 167., 97. o.