Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Varhoven administrativen sad (Bulgaria) la 4 ianuarie 2019 – Оvergas Mrezhi AD, Asociația non-profit Bulgarska Gazova Asotsiatsia/Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

(Cauza C-5/19)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Varhoven administrativen sad

Părțile din procedura principală

Reclamante: Оvergas Mrezhi AD, Asociația non-profit Bulgarska Gazova Asotsiatsia

Pârâtă: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

Întrebările preliminare

1. O măsură națională precum cea în cauză, prevăzută la articolul 35 din Zakon za energetikata (Legea energiei) și detaliată la articolul 11 din Naredba no 2 za regulirane na tsenite na prirodnia gaz (Regulamentul nr. 2 privind reglementarea prețurilor gazelor naturale), adoptat de Darzhavnata Komisia za energiyno i vodno regulirane (Comisia Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și Apei, denumită în continuare „KEVR”) din 19 martie 2013, conform căreia întreaga sarcină financiară asociată obligațiilor de serviciu public impuse societăților energetice trebuie suportată de clienții acestora, este admisibilă în temeiul articolelor 36 și 38 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și al articolului 3 din Directiva 2009/73/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE, luând în considerare că:

а)    sarcina economică derivată din obligațiile de serviciu public nu se aplică tuturor societăților energetice;

b)    costurile legate de obligațiile de serviciu public sunt suportate în principal de către clienții finali, care nu le pot contesta, deși obțin gaze naturale de la furnizorii finali la prețuri liber determinate;

c)    lipsește o diferențiere a sarcinii economice derivate din respectarea obligațiilor de serviciu public, care este preluată de diferite tipuri de clienți;

d)    lipsește un termen-limită pentru aplicarea acestei măsuri;

e)    valoarea obligațiilor de serviciu public se calculează pe baza metodei de decontare a costurilor după un model de previziuni?

2. În temeiul articolului 3 din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE, ținând cont de considerentele (44), (47), (48) și (49) ale acesteia, este admisibilă o dispoziție națională precum cea din articolul 5 din Dispozițiile tranzitorii și finale ale Zakon za normativnite aktove (Legea privind actele normative), care exonerează KEVR de obligațiile prevăzute la articolele 26-28 din Zakon za normativnite aktove și în special de obligațiile pe care le presupune elaborarea unui proiect de act normativ subordonat, respectiv de cele de a respecta principiile necesității, temeiniciei, previzibilității, transparenței, coerenței, subsidiarității, proporționalității și stabilității, de a desfășura o consultare publică cu cetățenii și cu persoanele juridice, de a publica proiectul în prealabil împreună cu motivarea, precum și de a prezenta motivele, inclusiv cele de asigurare a compatibilității cu dreptul Uniunii?

____________

1 JO 2009, L 211, p. 94.