Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. siječnja 2019. uputio Spetsializiran nakazatelen sad (Bugarska) – kazneni postupak protiv RH

(predmet C-8/19)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Spetsializiran nakazatelen sad

Stranka glavnog postupka

RH

Prethodna pitanja

1.    Je li u skladu s člankom 267. UFEU-a i člankom 47. stavkom 2. Povelje o temeljnim pravima da se nacionalna odredba poput članka 487. stavka 2. Nakazatelno-protsesualen kodeksa (bugarski Zakonik o kaznenom postupku) tumači na način da sud koji je uputio zahtjev, iako je uputio zahtjev za prethodnu odluku o zakonitosti istražnog zatvora u kaznenom postupku, mora izravno odlučiti o toj zakonitosti umjesto da čeka odgovor Suda?

U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje:

2.1.    Mora li nacionalni sud svoje nacionalno pravo na temelju posljednje rečenice uvodne izjave 16. Direktive 2016/3431 tumačiti na način da bi on prije nego što odredi produljenje istražnog zatvora „prvo [morao] provjeriti postoje li dostatni elementi inkriminirajućih dokaza […] kojima bi se opravdala dotična odluka”?

2.2.    Ako obrana obrazloženo i ozbiljno osporava da „postoje […]dostatni elementi inkriminirajućih dokaza”, mora li nacionalni sud to razmotriti zbog zahtjeva jamstva djelotvornog pravnog lijeka propisanog člankom 47. Povelje u okviru sudskog nadzora produljenja istražnog zatvora?

2.3.    Povređuje li se članak 4. u vezi s člankom 3. Direktive u skladu s tumačenjem iz presude Milev (C-310/18) ako nacionalni sud produljenje istražnog zatvora obrazloži u skladu sa sudskom praksom ESLJP-a, kao prvo, o članku 5. stavku 1. točki (c) EKLJP-a, na način da utvrdi postojanje dokaza koji podupiru optužbu i koji prema svojoj prirodi „neutralnog i objektivnog promatrača mogu uvjeriti da je dotična osoba vjerojatno počinila predmetno kazneno djelo” i, kao drugo, o članku 5. stavku 4. EKLJP-a, na način da se djelotvorno i stvarno izjasni o prigovorima obrane u vezi sa zakonitošću istražnog zatvora?

____________

1 Direktiva (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (SL 2016., L 65, str. 1.)