Language of document :

A Törvényszék (hatodik tanács) T-715/14. sz., Rosneft és társai kontra Tanács ügyben 2018. szeptember 13-án hozott ítélete ellen a PAO Rosneft Oil Company, korábban: NK Rosneft OAO, az RN-Shelf-Arctic OOO, az AO RN-Shelf-Far East, korábban: RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, az RN-Exploration OOO, a Tagulskoe OOO által 2018. november 23-án benyújtott fellebbezés

(C-732/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: PAO Rosneft Oil Company, korábban: NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, korábban: RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO (képviselő: L. Van den Hende advocaat)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

A fellebbezők kérelmei

a Bíróság helyezze hatályon kívül az ítéletet, amennyiben az a jelen fellebbezéssel érintett jogalapokra vonatkozik;

döntsön véglegesen az ügyben vagy utalja azt vissza ítélethozatalra a Törvényszék elé; és

a Tanácsot kötelezze a költségek viselésére, beleértve a Törvényszék előtt felmerült költségeket.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezés a kőolajiparral összefüggő vitatott nem konvencionális korlátozásokra, a vitatott tőkepiaci korlátozásokra és a bíróság előtti keresetekkel kapcsolatos vitatott korlátozásokra vonatkozik, amint az a 833/2014 tanácsi rendeletben1 és a 2014/512/KKBP tanácsi határozatban2 szerepel.

A fellebbezők hét jogalapra hivatkoznak.

Első jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy a Tanács a kőolajiparral összefüggő vitatott nem konvencionális korlátozások elfogadásával tiszteletben tartotta az EUMSZ 296. cikket.

Második jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a Tanács a vitatott tőkepiaci korlátozások elfogadásával tiszteletben tartotta az EUMSZ 296. cikket.

Harmadik jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy észszerű kapcsolat áll fenn a kőolajiparral összefüggő vitatott nem konvencionális korlátozások és az azok által követett célkitűzés között.

Negyedik jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a kőolajiparral összefüggő vitatott nem konvencionális korlátozások nem sértik a fellebbezőknek a tulajdonhoz való jogát és az őket megillető vállalkozás szabadságának elvét.

Ötödik jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy a bíróság előtti keresetekkel kapcsolatos vitatott korlátozások nem aránytalanok és egyébként nem sértik a fellebbezőknek a tulajdonhoz való alapvető jogát.

Hatodik jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a vitatott tőkepiaci korlátozások megfelelnek az arányosság elvének és nem sértik a fellebbezőket megillető vállalkozás szabadságának elvét.

Hetedik jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy a kőolajiparral összefüggő vitatott nem konvencionális korlátozásokat és a vitatott tőkepiaci korlátozásokat az EU és Oroszország közötti partnerségi és együttműködési megállapodásban, valamint az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményben szereplő biztonsági kivételek indokolják.

____________

1 Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet (HL 2014. L 229., 1. o.; helyesbítés: HL 2014. L 246., 59. o.).

2 Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 2014/512/KKBP tanácsi határozat (HL 2014. L 229., 13. o).