Language of document :

2018 m. lapkričio 23 d. PAO Rosneft Oil Company, buvusi NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, buvusi RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-715/14 PAO Rosneft ir kt. / Taryba

(Byla C-732/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantės: PAO Rosneft Oil Company, buvusi NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, buvusi RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO, atstovaujamos advokato L. Van den Hende

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti sprendimą tiek, kiek nurodyta šio apeliacinio skundo pagrinduose,

priimti galutinį sprendimą šioje byloje arba grąžinti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui, kad šis priimtų sprendimą ir

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas, patirtas Bendrajame Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinis skundas pateiktas dėl Tarybos reglamente Nr. 833/20141 ir (arba) Tarybos sprendime 2014/512/BUSP2 nustatytų ginčijamų ribojimų, susijusių su netradiciniu naftos sektoriumi, kapitalo rinka ir reikalavimo teisėmis.

Apeliantės nurodo septynis pagrindus.

Pirmasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nusprendė, kad Taryba laikėsi SESV 296 straipsnio nustatydama ginčijamus su netradiciniu naftos sektoriumi susijusius ribojimus.

Antrasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nusprendė, kad Taryba laikėsi SESV 296 straipsnio nustatydama ginčijamus su kapitalo rinka susijusius ribojimus.

Trečiasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nusprendė, kad tarp ginčijamų su netradiciniu naftos sektoriumi susijusių ribojimų ir jais siekiamų tikslų egzistuoja loginis ryšys.

Ketvirtasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nusprendė, kad ginčijamais su netradiciniu naftos sektoriumi susijusiais ribojimais nepažeidžiamos apeliančių pagrindinės teisės į nuosavybę ir laisvę užsiimti verslu.

Penktasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nusprendė, kad ginčijami su reikalavimo teisėmis susiję ribojimai nėra neproporcingi ir, be to, nepažeidžia apeliančių pagrindinės teisės į nuosavybę.

Šeštasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nusprendė, kad ginčijami su kapitalo rinka susiję ribojimai atitinka proporcingumo principą ir nepažeidžia apeliančių pagrindinės teisės į laisvę užsiimti verslu.

Septintasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nusprendė, kad ginčijami su netradiciniu naftos sektoriumi ir kapitalo rinka susiję ribojimai yra pateisinami ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime ir PPO Bendrajame susitarime dėl muitų tarifų ir prekybos numatytomis saugumo išimtimis.

____________

1 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014, p. 1).

2 2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014, p. 13).