Language of document :

Recurs introdus la 23 noiembrie 2018 de PAO Rosneft Oil Company, fostă NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, fostă RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 13 septembrie 2018 în cauza T-715/14, Rosneft și alții/Consiliul

(Cauza C-732/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: PAO Rosneft Oil Company, fostă NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, fostă RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO (reprezentant: L. Van den Hende, advocaat)

Celelalte părți din procedură: Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Concluziile recurentelor

anularea hotărârii în măsura vizată de motivele prezentului recurs;

pronunțarea unei hotărâri definitive în această cauză sau trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal pentru ca acesta să se pronunțe; și

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a cheltuielilor de judecată care rezultă din procedura în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Recursul privește restricțiile petroliere neconvenționale, restricțiile pe piețele de capital și restricțiile legale în materie de acțiuni în justiție astfel cum sunt prevăzute de Regulamentul nr. 833/20141 al Consiliului și de Decizia 2014/512/CFSP2 a Consiliului

Recurentele se întemeiază pe șapte motive:

Primul motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a statuat că Consiliul a respectat articolul 296 TFUE atunci când a adoptat restricțiile petroliere neconvenționale contestate.

Al doilea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a statuat că Consiliul a respectat articolul 296 TFUE atunci când a adoptat restricțiile contestate pe piețele de capital.

Al treilea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a statuat că exista o legătură rațională între restricțiile petroliere neconvenționale contestate și obiectivul pe care acestea îl urmăresc.

Al patrulea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a statuat că restricțiile petroliere neconvenționale contestate nu încalcă dreptul fundamental de proprietate al recurentelor și la libertatea de a desfășura o activitate comercială.

Al cincilea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a statuat că restricțiile privind acțiunile în justiție contestate nu sunt disproporționate și nu încalcă, pe de altă parte, dreptul fundamental de proprietate al recurentelor.

Al șaselea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a statuat că restricțiile în cauză pe piețele de capital respectau principiul proporționalității și nu încălcau dreptul fundamental al recurentelor la libertatea de a desfășura o activitate comercială.

Al șaptelea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a statuat că restricțiile petroliere neconvenționale contestate, precum și restricțiile în cauză pe piețele de capital erau justificate de excepțiile în materie de securitate prevăzute de Acordul de parteneriat și cooperare UE-Rusia și de Acordul General pentru Tarife și Comerț al OMC.

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO 2014, L 229, p. 1).

2 Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO 2014, L 229, p. 13).