Language of document :

Pritožba, ki so jo PAO Rosneft Oil Company, nekdanja NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, nekdanja RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO vložili 23. novembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 13. septembra 2018 v zadevi T-715/14, Rosneft in drugi/Svet

(Zadeva C-732/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožniki: PAO Rosneft Oil Company, nekdanja NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, nekdanja RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO (zastopnik: L. Van den Hende, advocaat)

Druge stranke v postopku: Svet Evropske unije, Evropska komisija, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

Predlog

Pritožniki Sodišču predlagajo, naj:

sodbo razveljavi v delu, na katerega se nanašajo razlogi, navedeni v tej pritožbi;

dokončno odloči o zadevi ali zadevo vrne Splošnemu sodišču v ponovno odločanje; in

Svetu naloži plačilo stroškov, vključno s stroški pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožba se nanaša na sporne nedogovorjene omejitve v zvezi z nafto, sporne omejitve v zvezi s kapitalskim trgom in sporne omejitve pravnih zahtevkov, kot jih določa Uredba Sveta št. 833/20141 in/ali Sklep Sveta 2014/512/SZVP2 .

Pritožniki navajajo sedem pritožbenih razlogov:

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je razsodilo, da je Svet pri sprejetju spornih nedogovorjenih omejitev v zvezi z nafto spoštoval člen 296 PDEU.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je razsodilo, da je Svet pri sprejetju spornih omejitev v zvezi s kapitalskim trgom spoštoval člen 296 PDEU.

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je razsodilo, da obstaja racionalna povezava med spornimi nedogovorjenimi omejitvami v zvezi z nafto in ciljem, ki mu sledijo.

Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je razsodilo, da s spornimi nedogovorjenimi omejitvami v zvezi z nafto ni kršena temeljna lastninska pravica pritožnikov in svoboda gospodarske pobude.

Peti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je razsodilo, da sporne omejitve pravnih zahtevkov niso nesorazmerne in da nikakor ne posegajo v temeljno lastninsko pravico pritožnikov.

Šesti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je razsodilo, da so sporne omejitve v zvezi s kapitalskim trgom v skladu z načelom sorazmernosti in da ne posegajo v temeljno svobodo gospodarske pobude pritožnikov.

Sedmi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je razsodilo, da so sporne nedogovorjene omejitve v zvezi z nafto in sporne omejitve v zvezi s kapitalskim trgom utemeljene z varnostnimi izjemami iz Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju EU-Rusija in Sporazuma STO o carinah in trgovini.

____________

1 Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL 2014, L 229, str. 1).

2 Sklep Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL 2014. L 229, str. 13).