Language of document :

Žalba koju je 24. siječnja 2019. podnio Mouvement pour une Europe des nations et des libertés protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 27. studenoga 2018. u predmetu T-829/16, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés protiv Parlamenta

(predmet C-60/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (zastupnik: A. Varaut, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europski parlament

Zahtjevi

ukinuti pobijanu presudu;

poništiti odluku Europskog parlamenta od 12. rujna 2016. kojom se određeni troškovi proglašavaju neprihvatljivima za potrebe bespovratnih sredstava u financijskoj godini 2015.;

naložiti Parlamentu snošenje troškova;

utvrditi iznos koji će se dosuditi žalitelju za naknadu troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL) je izdao plakat u vezi s migrantskom krizom i Schengenskim sporazumom na kojem je bio njegov logo i, puno manje vidljiv, logo Front Nationala i Vlaams Belanga.

Parlament je odbio trošak tog oglasa smatrajući ga neopravdanom prednošću za nacionalnu političku stranku.

Pobijanom presudom, Opći sud je odbio MENL-ovu tužbu kojom se zahtijevalo poništenje te odluke.

MENL zahtijeva ukidanje pobijane presude zbog slijedećih pogrešaka koje se tiču prava:

činjenično stanje je iskrivljeno jer je Opći sud, nakon što je utvrdio da Predsjedništvo Parlamenta nije imalo saznanja o razlozima koje je u obranu naveo MENL, ipak smatrao da se on mogao braniti jer su njegovi razlozi bili proslijeđeni asistentu jednog od članova Predsjedništva;

članak 41. Povelje, članak 16. Europskog kodeksa dobrog administrativnog postupanja i članak 8. odluke Predsjedništva Parlamenta od 29. ožujka 2004. o utvrđivanju pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 2004/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o propisima kojima se uređuju političke stranke na europskoj razini i pravilima o njihovom financiranju1 su povrijeđeni jer je Opći sud smatrao da se odlučivanje službi Parlamenta moglo nadomjestiti odlukom Predsjedništva Parlamenta;

Opći sud je pogrešno odbio prigovor nezakonitosti članka 7. Uredbe br. 2004/2003 podnesen na temelju članka 277. UFEU-a, smatrajući da je sadržaj zabrane neizravnog financiranja neodređeni pravni pojam, istovremeno priznajući da ga je upotrijebio;

Opći sud je povrijedio članak 7. Uredbe br. 2004/2003 smatrajući da prisutnost loga političke stranke, neovisno o njegovoj veličini, na plakatu europske političke stranke po naravi predstavlja nedozvoljeno neposredno financiranje te stranke.

____________

1 SL 2003., L 297, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 16., str. 149.)