Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-829/16. sz., Mouvement pour une Europe des nations et des libertés kontra Parlament ügyben 2018. november 27-én hozott ítélete ellen a Mouvement pour une Europe des nations et des libertés által 2019. január 24-én benyújtott fellebbezés

(C-60/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (képviselő: A. Varaut ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Parlament

A fellebbező kérelmei

A Bíróság

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

semmisítse meg az Európai Parlament 2016. szeptember 12-i határozatát, amely bizonyos kiadásokat egy 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó szubvenció tekintetében nem támogathatónak nyilvánít;

a Parlamentet kötelezze a költségek egészének viselésére;

a jogszabályoknak megfelelően rendelkezzen a fellebbezőnek fizetendő eljárási költségekről.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL) a migrációs válságra és a schengeni megállapodásra vonatkozó plakátot szerkesztett, amely saját logóját, valamint, jóval kevésbé feltűnő módon, a Front National és a Vlaams Belang logóját is tartalmazta.

A Parlament elutasította ez e plakáthoz kapcsolódó költséget, mivel úgy ítélte meg, hogy az egy nemzeti politikai pártnak biztosított jogosulatlan előnynek minősül.

A megtámadott ítélettel a Törvényszék elutasította a MENL által e határozat megsemmisítése iránt benyújtott keresetet.

A MENL a megtámadott ítélet hatályon kívül helyezését kéri az alábbi jogi hibákra hivatkozva:

a Törvényszék elferdítette az ügy tényállási elemeit, amennyiben annak megállapítását követően, hogy a Parlament Elnökségének nem volt tudomása a MENL védekezésül felhozott jogalapjairól, mindazonáltal azt állapította meg, hogy a MENL-nek alkalma nyílt a védekezésre, mivel jogalapjait megküldték az Elnökség egyik tagja asszisztensének;

a Törvényszék megsértette a Charta 41. cikkét, a helyes hivatali magatartás európai kódexének 16. cikkét és a Parlament Elnöksége az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásainak részletes szabályairól szóló, 2004. március 29-i határozatának1 8. cikkét, amennyiben a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a Parlament szolgálatainak határozathozatali munkája a Parlament Elnöksége egy határozatának helyébe léphetett;

a Törvényszék tévesen utasította el az EUMSZ 277. cikk alapján a 2004/2003 rendelet 7. cikkének jogellenessége vonatkozásában emelt kifogást, megállapítva, hogy a közvetett finanszírozás tilalmának tartalma meghatározatlan jogi fogalom, ugyanakkor elismerve annak alkalmazását;

a Törvényszék megsértette a 2004/2003 rendelet 7. cikkét, amikor azt állapította meg, hogy valamely politikai párt logójának egy európai politikai párt plakátján való feltüntetése, méretétől függetlenül, jellegénél fogva az említett párt jogellenes közvetlen finanszírozásának minősül.

____________

1 HL 2003, L 297, 1. o.