Language of document :

2019 m. sausio 24 d. Mouvement pour une Europe des nations et des libertés pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. lapkričio 27 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-829/16 Mouvement pour une Europe des nations et des libertés / Parlamentas

(Byla C-60/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés, atstovaujamas advokato A. Varaut

Kita proceso šalis: Europos Parlamentas

Apelianto reikalavimai

panaikinti skundžiamą sprendimą;

panaikinti 2016 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento sprendimą, kuriuo tam tikros išlaidos pripažįstamos neatitinkančiomis subsidijoms taikomų reikalavimų už 2015 finansinius metus,

priteisti iš Parlamento visas bylinėjimosi išlaidas;

ieškovui skirti tai, kas priklauso už per procesą patirtas išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL) išleido plakatą, susijusį su migrantų krize ir su Šengeno sutartimi, kurioje panaudotas jo ir daug diskretiškiau, Front National bei Vlaams Belag logotipai.

Parlamentas atmetė su šiuo plakatu susijusias išlaidas ir nusprendė, kad tokiu būdu nacionalinė politinė partija gauna nepagrįstos naudos.

Skundžiamu sprendimu Bendrasis Teismas atmetė MENL ieškinį dėl šio sprendimo panaikinimo.

MENL prašo panaikinti skundžiamą sprendimą dėl tokių teisės klaidų:

bylos faktinės aplinkybės buvo iškraipytos, nes Bendrasis Teismas, konstatavęs, kad Parlamento biuras, nebuvo susipažinęs su MENL gynybos pagrindais, vis dėlto nusprendė, kad pastarasis galėjo gintis, nes jos pagrindai buvo perduoti vieno biuro nario asistentui,

buvo pažeisti Chartijos 41 straipsnis, Europos gero administracinio elgesio kodekso 16 straipsnis ir 2004 m. kovo 29 d. Parlamento biuro sprendimo, nustatančio 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių1 taikymo tvarką, 8 straipsnis, nes Bendrasis Teismas nusprendė, kad Parlamento tarnybų sprendimai gali būti pakeisti Parlamento biuro sprendimu.

Bendrasis Teismas klaidingai atmetė pagal SESV 277 straipsnį pareikštą prieštaravimą dėl Reglamento Nr. 2004/2003 7 straipsnio teisėtumo nuspręsdamas, kad netiesioginio finansavimo draudimo turinys yra neapibrėžta teisinė sąvoka, tačiau leido ją taikyti,

Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento Nr. 2004/2003 7 straipsnį nuspręsdamas, kad politinės partijos logotipo, nesvarbu, kokio jis dydžio, naudojimas Europos politinės partijos plakate savaime yra neteisėtas tiesioginis tos partijos finansavimas.

____________

1 OL L 297, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 4 t., p. 500.