Language of document :

Recurs introdus la 24 ianuarie 2019 de Mouvement pour une Europe des nations et des libertés împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 27 noiembrie 2018 în cauza T-829/16, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlamentul

(Cauza C-60/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (reprezentant: A. Varaut, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Parlamentul European

Concluziile recurentei

Anularea hotărârii atacate;

anularea deciziei Parlamentului European din 12 septembrie 2016 prin care se declară anumite cheltuieli neeligibile pentru o subvenție în cadrul exercițiului financiar 2015;

obligarea Parlamentului la plata tuturor cheltuielilor de judecată;

alocarea în beneficiul recurentei a cheltuielilor de procedură.

Motivele și principalele argumente

Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL) a editat un afiș referitor la criza migratorie și la Acordul Schengen care purta sigla sa, precum și, într-un mod mult mai discret, pe cele ale Front National și Vlaams Belang.

Parlamentul a respins cheltuiala aferentă acestui afiș, considerând că ea constituia un avantaj nedatorat în favoarea unui partid politic național.

Prin hotărârea atacată, Tribunalul a respins acțiunea MENL de anulare a acestei decizii.

MENL solicită anularea acestei hotărâri pentru erorile de drept următoare:

faptele cauzei au fost denaturate, întrucât Tribunalul, după ce a constatat că Biroul Parlamentului nu a avut cunoștință de mijloacele de apărare ale MENL, a considerat totuși că acesta a putut totuși să se apere întrucât motivele sale fuseseră transmise unui asistent al unuia dintre membrii Biroului;

articolul 41 din cartă, articolul 16 din Codul european al bunei conduite administrative și articolul 8 din Decizia Biroului Parlamentului din 29 martie 2004 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european1 au fost încălcate, întrucât Tribunalul a considerat că o muncă de decizie a serviciilor Parlamentului se putea substitui unei decizii a Biroului Parlamentului;

Tribunalul a respins în mod eronat excepția de nelegalitate a articolului 7 din Regulamentul nr. 2004/2003, ridicată în temeiul articolului 277 TFUE, întrucât pe de o parte a considerat că conținutul interdicției finanțării indirecte este o noțiune juridică nedeterminată, iar pe de altă parte a admis aplicarea acesteia;

Tribunalul a încălcat articolul 7 din Regulamentul nr. 2004/2003, întrucât a considerat că prezența siglei unui partid politic, indiferent de mărimea siglei, pe un afiș al unui partid politic european constituie prin natura sa o finanțare directă ilicită a partidului respectiv.

____________

1 JO 2003, L 297, p. 1.