Language of document :

Pritožba, ki jo je Mouvement pour une Europe des nations et des libertés vložilo 24. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 27. novembra 2018 v zadevi T-829/16, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlament

(Zadeva C-60/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (zastopnik: A. Varaut, avocat)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Predlogi

razveljavitev izpodbijane sodbe;

razglasitev ničnosti Sklepa Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2016, s katerim so bili nekateri stroški za subvencije za proračunsko leto 2015 razglašeni za neupravičene;

naložitev Parlamentu plačila vseh stroškov;

določitev zneska, ki se dodeli pritožniku za povračilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL) je izdala oglas v zvezi z migracijsko krizo in Schengenskim sporazumom, na katerem je njen logo in mnogo manj opazna loga Front National in Vlams Belang.

Parlament je zavrnil strošek za ta oglas, ker je menil, da je neupravičena prednost za nacionalno politično stranko.

Splošno sodišče je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbo, ki jo je vložila MENL za razglasitev ničnosti tega sklepa.

MENL predlaga razveljavitev izpodbijane sodbe zaradi naslednje napačne uporabe prava:

–    dejansko stanje je bilo izkrivljeno, ker je Splošno sodišče potem ko je ugotovilo, da se predsedstvo Parlamenta ni poznalo razlogov, ki jih je v obrambo navedla MENL, kljub temu menilo, da bi slednja lahko podala obrambo, saj so bili njeni razlogi predloženi asistentu enega od članov predsedstva;

–    Člen 41 Listine, člen 16 Evropskega kodeksa dobrega ravnanja javnih uslužbencev in člen 8 Sklepa predsedstva Evropskega parlamenta z dne 29. marca 2004 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja1 so bili kršeni, ker je Splošno sodišče menilo, da je bilo odločanje služb Parlamenta mogoče nadomestiti s sklepom predsedstva Parlamenta;

–    Splošno sodišče je napačno zavrnilo ugovor nezakonitosti člena 7 Uredbe št. 2004/2003 na podlagi člena 277 PDEU, ker je presodilo, da je vsebina prepovedi posrednega financiranja nedoločen pravni pojem, čeprav priznava, da ga je uporabilo;

–    Splošno sodišče je s tem ko je menilo, da je prisotnost loga politične stranke, ne glede na njegovo velikost, na oglasu evropske politične stranke po naravi nedovoljeno neposredno financiranje te stranke.

____________

1     UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 4, str. 500.