Language of document :

A Törvényszék (hatodik tanács) T-734/14. sz., VTB Bank kontra Tanács ügyben 2018. szeptember 13-án hozott ítélete ellen a VTB Bank PAO, korábban: VTB Bank OAO által 2018. november 23-án benyújtott fellebbezés

(C-729/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: VTB Bank PAO, korábban: VTB Bank OAO (képviselők: M. Lester QC, J. Dawid barristers, C. Claypoole solicitor, J. Ruiz Calzado abogado)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

a Bíróság engedélyezze a VTB fellebbezését a Törvényszék ítélete ellen;

rendelje el, hogy a korlátozó intézkedéseket előíró aktusok megsemmisítésre kerüljenek a VTB-re vonatkozó részükben;

állapítsa meg a 2014/512/KKBP tanácsi határozat1 1. cikkének, a 833/2014 rendelet2 5. cikkének, a 2014/659/KKBP tanácsi határozat3 1. cikkének, valamint a 960/2014 rendelet4 1. cikke (5) bekezdésének jogellenességét és/vagy alkalmazhatatlanságát;

a Tanácsot kötelezze a VTB részéről a jelen fellebbezéssel és a Törvényszék előtti eljárással összefüggésben felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az első jogalap:

A Törvényszék tévesen értelmezte a rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját, mivel azt állapította meg, hogy az a feltétel, miszerint az intézmény „az orosz gazdaság versenyképességének, diverzifikációjának és a beruházások ösztönzésének előmozdítására kifejezett megbízással rendelkez[ik]”, nem alkalmazandó a VTB-re mint „meghatározó hitelintézet[re]”. Következésképpen a Törvényszék tévesen ítélte meg úgy, hogy a Tanács nem vétett nyilvánvaló értékelési hibát annak megállapításával, hogy a VTB teljesítette a rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti jegyzékbe vétel feltételeit.

A második jogalap:

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak megállapításával, hogy az a kritérium, amelynek alapján a VTB-t a határozat 1. cikke és a rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján jegyzékbe vették, a korlátozó intézkedéseket előíró aktusok célkitűzéseire tekintettel megfelelő és arányos volt.

A harmadik jogalap:

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak megállapításával, hogy a VTB-re alkalmazandó, korlátozó intézkedéseket előíró aktusok mind a korlátozó intézkedéseket előíró aktusok alapján elfogadott kritérium, mind pedig a VTB-nek az ezen kritérium alapján való jegyzékbe vételére vonatkozó határozat tekintetében arányos beavatkozást jelentettek a VTB-nek az Alapjogi Charta 16. és 17. cikkében, valamint az Emberi jogok Európai Egyezménye 1. kiegészítő jegyzőkönyvének 1. cikkében biztosított alapvető jogaiba.

____________

1 Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 2014/512/KKBP tanácsi határozat (HL 2014. L 229., 13. o.).

2 Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet (HL 2014. L 229., 1. o.; helyesbítés: HL 2014. L 246., 59. o.).

3 Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról szóló, 2014. szeptember 8-i 2014/659/KKBP tanácsi határozat (HL 2014. L 271., 54. o.).

4 Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. szeptember 8-i 960/2014/EU tanácsi rendelet (HL 2014. L 271., 3. o.).