Language of document :

Recurs introdus la 23 noiembrie 2018 de VTB Bank PAO, fostă VTB Bank OAO împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 13 septembrie 2018 în cauza T-734/14, VTB Bank/Consiliul

(Cauza C-729/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: VTB Bank PAO, fostă VTB Bank OAO (reprezentanți: M. Lester QC, J. Dawid, Barristers, C. Claypoole, Solicitor, J. Ruiz Calzado, abogado)

Celelalte părți din procedură: Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Admiterea recursului formulat de VTB împotriva hotărârii Tribunalului;

anularea actelor restrictive în măsura în care o privesc pe VTB;

declararea nelegalităţii sau a inaplicabilităţii articolului 1 din Decizia 2014/512/PESC a Consiliului1 , a articolului 5 din Regulamentul nr. 833/20142 , a articolului 1 din Decizia 2014/659/ PESC a Consiliului3 şi a articolului 1 alineatul (5) din Regulamentul nr. 960/20144 ;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată efectuate de VTB în cadrul recursului şi al procedurii din faţa Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul primului motiv, se susţine că Tribunalul a interpretat eronat articolul 5 alineatul (1) litera (a) din regulament, prin faptul că a concluzionat că cerinţa ca o instituţie să aibă „un mandat explicit de promovare a competitivității economiei Rusiei, a diversificării economiei acesteia și a încurajării investițiilor” nu se aplica VTB ca „instituţie majoră de credit”. În consecinţă, Tribunalul a apreciat greşit că Consiliul nu a săvârşit nicio eroare vădită de apreciere atunci când a constatat că VTB a îndeplinit condiţiile enumerate la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din regulament.

Prin intermediul celui de al doilea motiv, se susţine că Tribunalul a apreciat eronat că criteriile în temeiul cărora a fost VTB a fost înscrisă în listă potrivit articolului 1 din decizie şi articolului 5 alineatul (1) litera (a) din regulament erau adecvate şi proporţionale în raport cu obiectivele actelor restrictive.

Prin intermediul celui de al treilea motiv, se susţine că Tribunalul a apreciat eronat că actele restrictive aplicate VTB reprezentau o atingere proporţională a drepturilor fundamentale ale VTB, astfel cum sunt acestea garantate la articolele 16 şi 17 din Carta drepturilor fundamentale şi la articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia Drepturilor Omului, în raport atât cu criteriile adoptate în temeiul actelor restrictive, cât şi cu decizia de a înscrie VTB în listă potrivit acestor criterii.

____________

1 Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO 2014, L 229, p. 13).

2 Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO 2014, L 229, p. 1).

3 Decizia 2014/659/PESC a Consiliului din 8 septembrie 2014 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO 2014, L 271, p. 54).

4 Regulamentul (UE) nr. 960/2014 al Consiliului din 8 septembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO 2014, L 271, p. 3).