Language of document :

Жалба, подадена на 13 юли 2018 г. от CeramTec GmbH срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 3 май 2018 г. по дело T-193/17 — CeramTec GmbH/EUIPO

(Дело C-463/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: CeramTec GmbH (представител: A. Renck, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 15 януари 2019 г. Съдът (седми състав) приема, че жалбата е недопустима.

____________