Language of document :

Recurs introdus la 13 iulie 2018 de CeramTec GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 3 mai 2018 în cauza T-193/17, CeramTec GmbH/EUIPO

(Cauza C-463/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: CeramTec GmbH (reprezentant: A. Renck, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Prin Ordonanța din 15 ianuarie 2018, Curtea (Camera a șaptea) a declarat recursul inadmisibil.

____________