Language of document :

Pritožba, ki jo je CeramTec GmbH vložila 13. julija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 3. maja 2018 v zadevi T-193/17, CeramTec GmbH/EUIPO

(Zadeva C-463/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: CeramTec GmbH (zastopnik: A. Renck, Rechtsanwalt)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Sodišče (sedmi senat) je s sklepom z dne 15. januarja 2019 odločilo, da je pritožba nedopustna.

____________