Language of document :

Överklagande ingett den 13 juli 2018 av CeramTec GmbH av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 3 maj 2018 i mål T-193/17, CeramTec GmbH mot EUIPO

(Mål C-463/18)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: CeramTec GmbH (ombud: A. Renck, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Genom beslut av den 15 januari 2019 har domstolen (sjunde avdelningen) avvisat överklagandet.

____________