Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. studenoga 2018. uputio Cour administrative (Luksemburg) – B, C, D protiv Administration des contributions directes

(predmet C-749/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour administrative

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: B, C, D

Tuženik: Administration des contributions directes

Prethodna pitanja

Treba li članke 49. i 54. UFEU-a tumačiti na način da im se protivi zakonodavstvo države članice koje se odnosi na sustav porezne integracije kojim se, s jedne strane, dopušta konsolidacija poslovnih rezultata društava iste grupe i kojim se priznaje isključivo vertikalna porezna integracija rezidentnog društva majke ili stalne lokalne poslovne jedinice nerezidentnog društva majke s njegovim rezidentnim društvima kćerima te kojim se, s druge strane, ujedno ne dopušta isključivo horizontalna porezna integracija samih društava kćeri nerezidentnog društva majke koje nema stalnu lokalnu poslovnu jedinicu kao i rezidentnog ili nerezidentnog društva majke, ali koje ima stalnu lokalnu poslovnu jedinicu?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, treba li članke 49. i 54. UFEU-a tumačiti na način da im se protivi isto zakonodavstvo države članice koje se odnosi na sustav porezne integracije i, konkretnije, strogo odvajanje sustava vertikalne (između holding društva i njegovih izravnih ili neizravnih društava kćeri) i horizontalne (između dvaju ili više rezidentnih društava kćeri holding društva koje ostaje izvan instituta porezne integracije) integracije koje proizlazi iz tog zakonodavstva i posljedična obveza ukidanja prethodno postojeće vertikalne porezne integracije prije nego što je uopće moguće osnovati horizontalno porezno integriranu grupu, i to u slučaju

kada je prethodno bila uspostavljena vertikalna porezna integracija koju čine integrirajuće holding društvo na nacionalnoj razini koje je rezident dotične države članice (i koje je istodobno posredničko društvo kći u odnosu na društvo majku cijele grupe koje je rezident druge države članice) i rezidentna društva kćeri holding društva, zato što se zakonodavstvom dotične države članice dopušta samo vertikalna porezna integracija, kako bi se sustav mogao koristiti neovisno o tome što je društvo majka cijele grupe rezidentno u drugoj državi članici,

kada se sestrinskim društvima integrirajućeg holding društva dotične države članice (a time i društava kćeri društva majke cijele grupe rezidentnog u drugoj državi članici) odbije pristup postojećoj poreznoj integraciji na temelju nespojivosti dvaju sustava vertikalne i horizontalne porezne integracije i

kad bi uključivanje navedenih sestrinskih društava u područje primjene konsolidacije poslovnih rezultata između društava grupe značilo prestanak prethodno postojeće vertikalne porezne integracije – uz negativne porezne posljedice koje su s time povezane zbog nepoštovanja minimalnog razdoblja postojanja integracije predviđenog nacionalnim zakonodavstvom – i uvođenje nove horizontalne porezne integracije iako integrirajuće rezidentno društvo (na čijoj se razini konsolidiraju poslovni rezultati fiskalno integriranih društava) ostaje isto?

U slučaju potvrdnog odgovora i na drugo pitanje, treba li članke 49. i 54. UFEU-a, zajedno s načelom korisnog učinka prava Unije, tumačiti na način da im se protivi isto zakonodavstvo države članice koje se odnosi na sustav porezne integracije i, konkretnije, na primjenu roka na temelju kojeg svaki zahtjev za uključivanje u sustav porezne integracije mora biti podnesen nadležnom tijelu prije kraja prvog poreznog razdoblja za koje se zahtijeva primjena tog sustava i to u slučaju

kada, na temelju potvrdnih odgovora na prva dva pitanja, to zakonodavstvo, na način koji nije u skladu sa slobodom poslovnog nastana, isključuje horizontalnu poreznu integraciju samih društava kćeri istog društva majke i izmjenu postojeće vertikalno porezno integrirane grupe dodavanjem sestrinskih društava integrirajućeg društva,

kada je nacionalna upravna i sudska praksa dotične države članice, prije objave presude Suda Europske unije od 12. lipnja 2014. (spojeni predmeti C-39/13, C-40/13 i C-41/13), navedeno zakonodavstvo smatrala valjanim,

kada je nekoliko društava, nakon objave presude od 12. lipnja 2014., i ponovno prije kraja 2014., pozivajući se na presudu od 12. lipnja 2014., podnijelo zahtjev da se pridruže postojećoj porezno integriranoj grupi horizontalnom poreznom integracijom s integrirajućim društvom postojeće grupe i

kada se taj zahtjev ne odnosi samo na porezno razdoblje 2014. koje je u trenutku podnošenja zahtjeva još bilo u tijeku, nego i na porezno razdoblje koje prethodi godini 2013. otkada su uključena društva ispunjavala sve materijalne pretpostavke uključenja u sustav porezne integracije spojive s pravom Unije?

____________