Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Kamenz (Saksamaa) 24. detsembril 2018 – MC versus ND

(kohtuasi C-827/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Kamenz

Põhikohtuasja pooled

Hageja: MC

Kostja: ND

Eelotsuse küsimus

Kas lähtudes 10. veebruari 2016. aasta notariaalsest ostulepingust, mille ese on Amtsgericht Kamenzi (Kamenzi esimese astme kohus) tööpiirkonnas asuvas Großröhrsdorfi külas paikneva korteriomandi ost, täpsemalt vastavalt notariaalse lepingu §-le 6 valduse ja kasutusõiguse 1. aprillil 2016 toimunud üleminekust hagejale, on vaidluse esemeks oleva põhinõude puhul summas 535 eurot, mille tasus asjaomase korteriomandi üürnik 1. aprillil 2016 üürina veel kostjale […], tegemist menetlusega Lugano konventsiooni1 artikli 22 tähenduses, mille ese on kinnisvaraga seotud asjaõigusest tulenev makse või kinnisasja üüri- või rendi õigused, või tuleneb asja allumine Saksa kohtule mõnest muust Lugano konventsiooni sättest, või allub asi rahvusvahelise kohtualluvuse kohaselt Šveitsi kohtule, mille tööpiirkonnas on kostja elukoht (Lugano konventsiooni artikli 2 lõige 1 koosmõjus artikli 5 punktiga 1)?

____________

1 30. oktoobri 2007. aasta tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ja neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon („Lugano II konventsioon“), ELT 2009, L 147, lk 5.