Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Kamenz (Saksa) on esittänyt 24.12.2018 – MC v. ND

(asia C-827/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Kamenz

Pääasian asianosaiset

Kantaja: MC

Vastaaja: ND

Ennakkoratkaisukysymys

Onko oikeusriidan kohteena olevan 535 euron suuruisen päävaatimuksen, joka perustuu notaarin 10.2.2016 vahvistamaan kauppasopimukseen, joka koskee Großröhrsdorfissa, joka kuuluu Amtsgericht Kamenzin (Kamenzin alioikeus) toimivaltaan, sijaitsevan omistusasunnon kauppaa, ja joka – nimenomaan kantajalle notaarin vahvistaman sopimuksen 6 kohdan mukaan 1.4.2016 siirtyneen hallinnan ja nautinnan nojalla – suoritettiin vielä 1.4.2016 vastaajan vuokralaisen kyseisestä omistusasunnosta [– –] vastaajalle maksamana vuokrana, osalta kyse Luganon yleissopimuksen1 22 artiklassa tarkoitetusta asiasta, joka koskee maksua, joka liittyy esineoikeuteen kiinteään omaisuuteen tai kiinteän omaisuuden vuokrasopimukseen, vai onko saksalaisen tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta johdettava jostakin muusta Luganon yleissopimuksen määräyksestä, vai [onko] vastaajan kotipaikan nojalla toimivaltaisen sveitsiläisen tuomioistuimen (Luganon yleissopimuksen 2 artiklan 1 kohta, luettuna yhdessä kyseisen sopimuksen 5 artiklan 1 alakohdan kanssa) kansainvälinen toimivalta perusteltu?

____________

1 Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 30.10.2007 tehty yleissopimus (Lugano II –yleissopimus) (EUVL 2009, L 147, s. 5).