Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. prosinca 2018. uputio Amtsgericht Kamenz (Njemačka) – MC protiv ND

(predmet C-827/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Kamenz

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: MC

Tuženik: ND

Prethodno pitanje

Je li u slučaju sporne glavne tražbine od 535,00 eura, koja proizlazi iz kupoprodajnog ugovora sklopljenog u obliku javnobilježničkog akta od 10. veljače 2016. o kupnji stana u etažnom vlasništvu u Großröhrsdorfu, koji ulazi u sudsku nadležnost Amtsgerichta Kamenz (Općinski sud u Kamenzu, Njemačka), koja konkretno proizlazi iz prijenosa posjeda i uporabe na tužitelja 1. travnja 2016., u skladu s člankom 6. ugovora sklopljenog u obliku javnobilježničkog akta, pri čemu je riječ o najamnini koju je 1. travnja 2016. tuženiku još platio njegov najmoprimac predmetnog stana u etažnom vlasništvu, riječ o tužbi u smislu članka 22. Luganske konvencije1 , koja za predmet ima plaćanje u vezi sa stvarnim pravom na nekretninama te najam ili zakup nekretnina, ili međunarodnu nadležnost njemačkog suda treba izvesti iz neke druge odredbe Luganske konvencije, ili [je] utemeljena međunarodna nadležnost švicarskog suda nadležnog za domicil tuženika (članak 2. stavak 1. u vezi s člankom 5. točkom 1. Luganske konvencije)?

____________

1     Konvencija o nadležnosti i priznavanju te izvršavanju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima od 30. listopada 2007. („Druga luganska konvencija”) (SL 2009., L 147, str. 5.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 185.)