Language of document :

Az Amtsgericht Kamenz (Németország) által 2018. december 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – MC kontra ND

(C-827/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Kamenz

Az alapeljárás felei

Felperes: MC

Alperes: ND

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A jogvita tárgyát képező 535,00 euró összegű, Großröhrsdorfban, az Amtsgericht Kamenz (kamenzi helyi bíróság) illetőségi területén fekvő lakás vételére vonatkozó, 2016. február 10-i közjegyzői adásvételi szerződésre alapított főkövetelés esetében, amely konkrétan a birtoknak és – az érintett lakás bérlője által a 2016. április 1-jén még az alperes felé teljesített – bérletidíj-fizetés formájában megvalósított hasznok szedésének a közjegyzői szerződés 6. §-a szerint a felperesre való 2016. április 1-jei átszállásból keletkezik, a Luganói Egyezmény1 22. cikkének értelmében vett olyan kereset áll-e fenn, amelynek tárgya ingatlanon fennálló dologi jog kifizetése vagy ingatlan bérlete, illetve haszonbérlete, vagy a német bíróság nemzetközi joghatóságát a Lugánói Egyezmény valamely másik rendelkezéséből kell levezetni, avagy amely követelés az alperes lakóhelye szerint joghatósággal rendelkező svájci bíróság nemzetközi joghatóságát (a Lugánói Egyezmény 5. cikkének 1. pontjával összefüggésben értelmezett 2. cikkének (1) bekezdése) alapozza meg?

____________

1     A 2007. október 30-án aláírt és a Közösség nevében a 2008. november 27-i 2009/430/EK tanácsi határozattal jóváhagyott, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezmény (második Luganói Egyezmény) (HL 2009. L 147., 1. o.).