Language of document :

2018 m. gruodžio 24 d. Amtsgericht Kamenz (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MC / ND

(Byla C-827/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Kamenz

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: MC

Atsakovas: ND

Prejudicinis klausimas

Ar ginčijamą pagrindinį reikalavimą, kurį sudaro 535 EUR suma, grindžiamą 2016 m. vasario 10 d. notaro patvirtinta pirkimopardavimo sutartimi dėl Grossröhrsdorf esančio gyvenamojo nekilnojamojo turto, patenkančio į Amtsgericht Kamenz (Kamenzo apylinkės teismas) jurisdikciją, įsigijimo, kuris konkrečiai kyla iš nuosavybės teisių ir teisių naudotis šiuo gyvenamuoju nekilnojamuoju turtu perdavimo ieškovui 2016 m. balandžio 1 d., kaip tai nustatyta minėtos sutarties 6 straipsnyje, ir pagal kurį turi būti mokami nuompinigiai, kurią minėto gyvenamojo nekilnojamojo turto nuomininkas šią dieną sumokėjo atsakovei, turi būti reikalaujama įvykdyti pareiškiant ieškinį, kurio dalykas yra daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą arba nekilnojamojo turto nuoma, kaip tai suprantama pagal Lugano konvencijos1 22 straipsnį, arba, ar Vokietijos teismo tarptautinė jurisdikcija turi būti išvesta iš kitos Lugano konvencijos nuostatos, arba, ar yra pateisinama atsakovės gyvenamosios vietos valstybės Šveicarijos teismo tarptautinė jurisdikcija (Lugano konvencijos 2 straipsnio 1 dalies, siejamos su šios konvencijos 5 straipsnio 1 dalimi, nuostatos)?

____________

1     Lugano konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (Lugano II konvencija), OL L 147, 2009, p. 5.