Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 24. decembrī iesniedza Amtsgericht Kamenz (Vācija) – MC/ND

(Lieta C-827/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Kamenz

Pamatlietas puses

Prasītājs: MC

Atbildētāja: ND

Prejudiciālais jautājums

Vai lietā aplūkotais pamata prasījums par 535 EUR – kas pamatots ar 2016. gada 10. februārī noslēgtu notariāli apstiprinātu pirkuma līgumu par privāta dzīvokļa pirkumu Grosrērsdorfā [Großröhrsdorf], uz kuru attiecas Amtsgericht Kamenz jurisdikcija – konkrēti saistībā ar to, ka saskaņā ar notariāli apstiprinātā līguma 6. punktu valdījums un lietojums ir nodoti prasītājam 2016. gada 1. aprīlī, bet 2016. gada 1. aprīlī atbildētāja vēl saņēma īres maksu no attiecīgā privātā dzīvokļa īrnieka [..], ir tāda lieta Lugāno konvencijas 1 22. panta izpratnē, kuras priekšmets ir maksājums, kas attiecas uz lietu tiesībām saistībā ar nekustamo īpašumu, kā arī nekustamā īpašuma īre vai noma, vai arī Vācijas tiesas starptautiskā jurisdikcija izriet no kāda cita Lugāno konvencijas noteikuma, vai arī ir pamatota Šveices tiesas, kura ir kompetenta atbilstoši atbildētājas domicilam, starptautiskā jurisdikcija (Lugāno konvencijas 2. panta 1. punkts apvienojumā ar tās 5. panta 1. punktu)?

____________

1 2007. gada 30. oktobra Konvencija par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (“Lugano II Konvencija”), OV 2009, L 147, 5. lpp.