Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Kamenz (Duitsland) op 24 december 2018 – MC/ND

(Zaak C-827/18)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Amtsgericht Kamenz

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: MC

Verwerende partij: ND

Prejudiciële vraag

Gaat het bij de litigieuze hoofdvordering van 535 EUR, die is gebaseerd op een notariële koopovereenkomst van 10 februari 2016 betreffende de aankoop van een woning in Großröhrsdorf – dat onder de bevoegdheid van het Amtsgericht Kamenz (rechter in eerste aanleg Kamenz) valt –, die concreet voortvloeit uit de bezits- en genotsoverdracht van deze woning aan verzoeker op 1 april 2016 overeenkomstig § 6 van de notariële overeenkomst en die betrekking heeft op een op 1 april 2016 nog door de huurder van de betrokken woning aan verweerder betaalde huur, om een vordering inzake zakelijke rechten op en huur en verhuur van onroerende goederen in de zin van artikel 22 van het Verdrag van Lugano1 of vloeit de internationale bevoegdheid van een Duits gerecht voort uit een andere bepaling van het Verdrag van Lugano of is het Zwitserse gerecht waar de verweerder woonplaats heeft (artikel 2, lid 1, juncto artikel 5, lid 1, van het Verdrag van Lugano) internationaal bevoegd?

____________

1     Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken van 30 oktober 2007 („Verdrag van Lugano II”), PB 2009, L 147, blz. 5.