Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Kamenz (Germania) la 24 decembrie 2018 – MC/ND

(Cauza C-827/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Kamenz

Părțile din procedura principală

Reclamant: MC

Pârât: ND

Întrebarea preliminară

Creanța principală în litigiu în valoare de 535 euro, în temeiul unui contract notarial de vânzare-cumpărare din 10 februarie 2016 privind achiziționarea unei locuințe proprietate personală situată în Großröhrsdorf, în circumscripţia Amtsgericht Kamenz (Tribunalul Districtual din Kamenz), care rezultă mai exact din transferul către reclamant, la 1 aprilie 2016, al posesiei și al uzufructului, în conformitate cu articolul 6 din contractul notarial, sub forma unei chirii plătite pârâtei încă din 1 aprilie 2016 de către chiriașul acesteia pentru respectiva locuință proprietate personală [omissis], poate constitui obiectul unei acțiuni în sensul articolului 22 din Convenția de la Lugano1 ,

care are ca obiect plata unui drept real imobiliar, precum și chiria datorată ca urmare a închirierii unor imobile,

sau competența internațională a unei instanțe germane trebuie să fie dedusă dintr-o altă dispoziție a Convenției de la Lugano,

sau este justificată competența internațională a instanței elvețiene de pe raza de jurisdicție a domiciliului pârâtei [articolul 2 alineatul (1) coroborat cu articolul 5 punctul 1 din Convenția de la Lugano]?

____________

1     1Convenţia privind competenţa judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială din 30 octombrie 2007 („Convenţia Lugano II”, JO 2009, L 147, p. 5).