Language of document :

2019 m. sausio 29 d. Credito Fondiario SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. lapkričio 19 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) nutarties byloje T-661/16 Credito Fondiario / BPV

(Byla C-69/19)

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantė: Credito Fondiario SpA, atstovaujama advokatų F. Sciaudone, F. Iacovone, S. Frazzani ir A. Neri

Kita proceso šalis: Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)

Dalyvaujant: Italijos Respublikai, Europos Komisijai

Apeliantės reikalavimai

panaikinti skundžiamą nutartį ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui;

priteisti iš BPV bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinėje instancijoje ir nagrinėjant bylą T-661/16;

nepatenkinus šių reikalavimų, panaikinti skundžiamą nutartį tiek, kiek ja Credito Fondiario įpareigota padengti BPV bylinėjimosi išlaidas, ir priimti sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų pirmojoje instancijoje vadovaujantis teisingumo principu.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė mano, kad skundžiamoje nutartyje yra daug teisės klaidų – tiek vertinimo, tiek procedūrinių.

I. Klaidingas teisinis faktinių aplinkybių kvalifikavimas. Motyvų nenurodymas.

Bendrasis Teismas klaidingai kvalifikavo bylos faktines aplinkybes pagal jurisprudenciją, kurioje numatyta, kad tuo atveju, kai nagrinėjamas aktas nebuvo paskelbtas arba kai apie jį nebuvo pranešta, ieškinio pareiškimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai suinteresuotasis asmuo tiksliai susipažino su tokio akto turiniu ir motyvais, su sąlyga, kad jis kreipėsi dėl akto teksto per protingą terminą.

Visų pirma, Bendrasis Teismas klaidingai nusprendė, kad apeliantė susipažino su dviem BPV sprendimais per du 2016 m. gegužės 3 d. ir 2016 m. gegužės 27 d. Italijos banko raštus. Be to, Bendrasis Teismas klaidingai nusprendė, kad apeliantė per protingą terminą nesiėmė veiksmų tam, kad gautų tuos du BPV sprendimus. Bendrasis Teismas nepakankamai atsižvelgė į teisinio netikrumo aplinkybes. Todėl jis klaidingai konstatavo, kad, atsižvelgiant į specifines konkretaus atvejo aplinkybes, ieškinys buvo pareikštas pavėluotai.

II. Klaidingas jurisprudencijos, susijusios su „protingu terminu“, aiškinimas ir taikymas

Bendrojo Teismo vertinimas, kad ieškinys buvo pareikštas pavėluotai, taip pat yra susijęs su jurisprudencijos, susijusios su protingo termino, per kurį suinteresuotasis asmuo turi imtis veiksmų tam, kad gautų apskųstiną sprendimą, klaidingu aiškinimu (ir dėl to klaidingu jos taikymu šioje byloje).

III. Apeliantės teisių į gynybą pažeidimas. Bendrojo Teismo procedūros reglamento 126 straipsnio pažeidimas ir klaidingas taikymas

Nors Bendrasis Teismas ėmėsi daug tyrimo ir proceso organizavimo priemonių, jis nepaprašė šalių pateikti pastabų dėl to, ar ieškinys buvo pareikštas laiku. Bendrasis Teismas vėlavimo pareikšti ieškinį klausimą pirmą kartą išnagrinėjo nutartyje ir tuo rėmėsi atmesdamas ieškinį, nesuteikdamas šalims, ypač ieškovei, galimybės pateikti savo argumentus ir paprieštarauti šiuo klausimu.

Be to, Bendrasis Teismas priėmė nutartį taikydamas Bendrojo Teismo procedūros reglamento 126 straipsnį, nors dėl įvairių priežasčių buvo aišku, kad nepriimtinumo pagrindas, kuriuo grindžiama nutartis atmesti ieškinį, nebuvo akivaizdus.

Todėl Bendrasis Teismas pažeidė apeliantės teises į gynybą.

IV. Klaidingas reikalavimo, pareikšto pagal SESV 277 straipsnį, nepriimtinumo vertinimas

Kadangi Bendrasis Teismai klaidingai nusprendė, kad reikalavimas dėl panaikinimo yra nepriimtinas, tai automatiškai reiškia, kad nutartis yra neteisėta tiek, kiek joje Bendrasis Teismas nusprendė, kad apeliantės reikalavimas pripažinti Reglamentą 2015/631 neteisėtu yra nepriimtinas. Iš tiesų, Bendrasis Teismas konstatavo, kad antrasis reikalavimas yra būtinai papildomas pagrindinio reikalavimo dėl panaikinimo atžvilgiu ir kad dėl to akivaizdus reikalavimo dėl panaikinimo nepriimtinumas automatiškai lemia akivaizdų reikalavimo pripažinti, kad Reglamentas 2015/63 yra neteisėtas, nepriimtinumą.

V. Klaidingas vertinimas, susijęs su bylinėjimosi išlaidų priteisimu. Bendrojo Teismo procedūros reglamento 134 ir 135 straipsnių pažeidimas ir neteisingas taikymas

Papildomai apeliantė skundžia nutartį tiek, kiek Bendrasis Teismas nurodė jai padengti BPV patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliantės nuomone, siekiant teisingumo, Bendrasis Teismas turėjo taikyti Bendrojo Teismo procedūros reglamento 135 straipsnį ir kompensuoti bylinėjimosi išlaidas pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 1 dalį arba, prireikus, įpareigoti BPV padengti bent dalį apeliantės patirtų bylinėjimosi išlaidų, kaip numatyta Bendrojo Teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 2 dalyje.

____________

1     2014 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/63, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl ex ante įnašų, skirtų pertvarkymo finansavimo struktūroms (OL L 11, 2015, p. 44).