Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. prosinca 2018. uputio Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grčka) – M.V. i dr. protiv Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) „Dimos Agiou Nikolaouˮ

(predmet C-760/18)

Jezik postupka: grčki

Sud koji je uputio zahtjev

Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grčka)

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: M.V. i dr.

Tuženik: Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) „Dimos Agiou Nikolaouˮ

Prethodna pitanja

Bi li cilj i korisni učinak Okvirnog sporazuma o radu na određeno vrijeme, sklopljenog 18. ožujka 1999., koji se nalazi u prilogu Direktive Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP (SL [1999.], L 175, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 228.), bili dovedeni u pitanje tumačenjem odredbi nacionalnog prava kojima se Okvirni sporazum prenosi u nacionalni pravni poredak i koje iz definicije „uzastopnih” ugovora na određeno vrijeme, u smislu članka 1. i članka 5. stavka 2. Okvirnog sporazuma, isključuje automatsko produljenje ugovora o radu na određeno vrijeme radnika zaposlenih u području održavanja gradske čistoće na temelju izričite odredbe nacionalnog zakonodavstva poput članka 167. Zakona br. 4099/2012, uz obrazloženje da ono ne predstavlja sklapanje novog ugovora na određeno vrijeme u pisanom obliku već produljenje trajanja već postojećeg ugovora o radu?

U slučaju ustanovljenja i provedbe prakse zapošljavanja radnika u području održavanja gradske čistoće koji su protivni mjerama sprečavanja zlouporaba koje proizlaze iz uporabe uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme, koje su predviđene nacionalnom mjerom prijenosa članka 5. stavka 1. Okvirnog sporazuma, uključuje li obveza nacionalnog suda da tumači nacionalno pravo u skladu s pravom Unije i primjenu odredbe nacionalnog prava poput članka 8. stavka 3. Zakona br. 2112/1920, kao odgovarajuće pravne mjere u smislu članka 5. stavka 1. Okvirnog sporazuma, koja je postojala i prije, ali je još uvijek na snazi, a koja bi omogućavala da se uzastopni ugovori o radu na određeno vrijeme, upotrebljeni radi zadovoljavanja stalnih i trajnih potreba lokalnih tijela u području održavanja gradske čistoće, pravilno iznova pravno kvalificiraju kao ugovori na neodređeno vrijeme?

U slučaju da je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, postoji li pretjerano ograničenje obveze tumačenja nacionalnog prava u skladu s pravom Unije ako ustavnopravno pravilo, poput članka 103. stavaka 7. i 8. Ustava, izmijenjenog 2001., u potpunosti zabranjuje, u javnom sektoru, izmjenu ugovora o radu na određeno vrijeme sklopljenih za vrijeme važenja navedene odredbe u ugovore o radu na neodređeno vrijeme, i tako onemogućuje provedbu odgovarajuće mjere nacionalnog prava u smislu članka 5. stavka 1. Okvirnog sporazuma, koja je postojala i prije, ali j još uvijek na snazi, poput članka 8. stavka 3. Zakona br. 2112/1920, sprječavajući mogućnost da se tijekom sudskog postupka iznova pravno kvalificiraju kao ugovori na neodređeno vrijeme uzastopni ugovori o radu na određeno vrijeme, upotrebljeni radi zadovoljavanja stalnih i trajnih potreba lokalnih tijela u području održavanja gradske čistoće, čak i u slučaju kada zadovoljavaju stalne i trajne potreba?

____________