Language of document :

2018 m. gruodžio 4 d. Monomeles Protodikeio Lasithiou (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje M.V. ir kt. / Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) „Dimos Agiou Nikolaou“

(Byla C-760/18)

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Monomeles Protodikeio Lasithiou (Graikija)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: M.V. ir kt.

Atsakovas: Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) „Dimos Agiou Nikolaou“

Prejudiciniai klausimai

Ar Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas darbo sutartis, sudaryto 1999 m. kovo 18 d. ir įtraukto į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl ETUC, UNICE ir CEEP bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, [1999], p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k. 5 sk., 3 t., p. 368) priedą, tikslą ir veiksmingumą pažeidžia minėtą susitarimą į nacionalinę teisę perkeliančių nacionalinės teisės nuostatų aiškinimas, pagal kurį Bendrojo susitarimo 1 punkte ir 5 punkto 2 dalyje vartojama „paeiliui“ sudaromų terminuotų darbo sutarčių sąvoka neapima miesto tvarkymo ir švaros sektoriaus darbuotojų darbo sutarčių automatiško pratęsimo, numatyto aiškiai nustatytoje įstatymo nuostatoje, kaip antai Įstatymo Nr. 4099/2012 167 straipsnyje, motyvuojant tuo, kad tai yra ne rašytinis naujos terminuotos darbo sutarties sudarymas, o jau esamos sutarties termino pratęsimas?

Ar tuo atveju, kai miesto tvarkymo ir švaros sektoriaus darbuotojų įdarbinimui nustatyta ir taikoma praktika prieštarauja priemonėms, neleidžiančioms piktnaudžiauti paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis, numatytoms į nacionalinę teisę perkeliant Bendrojo susitarimo 5 punkto 1 dalį, nacionaliniam teismui tenkanti pareiga aiškinti nacionalinę teisę taip, kad ji atitiktų Sąjungos teisę, apima pareigą nacionalinės teisės nuostatą, kaip antai Įstatymo 2112/1920 8 straipsnio 3 dalį, taikyti kaip anksčiau egzistavusią ir vis dar galiojančią lygiavertę teisinę priemonę, kaip ji suprantama pagal Bendrojo susitarimo 5 punkto 1 dalį, ir dėl to galima paeiliui sudarytas terminuotas darbo sutartis, kurios skirtos patenkinti vietos valdžios institucijų nuolatinius ilgalaikius miesto tvarkymo ir švaros poreikius, teisingai teisiškai kvalifikuoti kaip neterminuotas darbo sutartis?

Jei atsakymas į pirmesnį klausimą teigiamas, ar reikia pripažinti, kad nacionalinio teismo pareigą aiškinti nacionalinę teisę taip, kad ji atitiktų Sąjungos teisę, pernelyg riboja konstitucinė nuostata, kaip antai išdėstyta 2001 m. peržiūrėtos Graikijos Konstitucijos 103 straipsnio 7 ir 8 dalyse, kuria visiškai draudžiama minėtai nuostatai galiojant sudarytas viešojo sektoriaus terminuotas darbo sutartis pakeisti į neterminuotas darbo sutartis ir dėl to neįmanoma taikyti anksčiau egzistavusios ir vis dar galiojančios lygiavertės teisinės priemonės, kaip ji suprantama pagal Bendrojo susitarimo 5 punkto 1 dalį, kaip antai Įstatymo 2112/1920 8 straipsnio 3 dalies, ir nėra galimybės paeiliui sudarytų terminuotų darbo sutarčių, skirtų tenkinti nuolatinius ir ilgalaikius vietos valdžios institucijų poreikius miesto tvarkymo ir švaros srityje teismo tvarka teisiškai perkvalifikuoti į neterminuotas darbo sutartis, net ir tuomet, kai jos skirtos nuolatiniams ilgalaikiams poreikiams tenkinti?

____________