Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grecia) la 4 decembrie 2018 – M.B. alții/Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) „Dimos Agiou Nikolaou”

(Cauza C-760/18))

Limba de procedură: greaca

Instanța de trimitere

Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grecia)

Părțile din procedura principală

Reclamanți: M.B. alții

Pârât: Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) „Dimos Agiou Nikolaou”

Întrebările preliminare

Finalitatea și efectul util ale Acordului-cadru privind munca pe durată determinată, încheiat la 18 martie 1999, care figurează în anexa la Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP (JO [1999,] L 175, p. 43, Ediție specială, 05/vol. 5, p. 129), sunt repuse în discuție de o interpretare a dispozițiilor de drept național care transpun acordul-cadru în ordinea juridică internă potrivit căreia din definiția contractelor pe durată determinată „succesive”, în sensul clauzei 1 și al clauzei 5 punctul (2) din acordul-cadru, este exclusă prelungirea automată a contractelor de muncă pe durată determinată ale lucrătorilor din sectorul serviciilor municipale de salubrizare, în temeiul unei dispoziții exprese de drept național precum articolul 167 din Legea nr. 4099/2012, pentru motivul că nu reprezintă o încheiere în formă scrisă a unui nou contract de muncă pe durată determinată, ci o prelungire a duratei unui contract de muncă deja existent?

În cazul reglementării și al punerii în aplicare, în cadrul angajării lucrătorilor din sectorul serviciilor municipale de salubrizare, a unei practici incompatibile cu măsurile de prevenire a abuzurilor care rezultă din utilizarea contractelor de muncă pe durată determinată succesive, care sunt prevăzute de măsura de transpunere în dreptul național a clauzei 5 punctul (1) din acordul-cadru, obligația unei instanțe naționale de a interpreta dreptul național în conformitate cu dreptul Uniunii include și aplicarea unei dispoziții de drept național, precum articolul 8 alineatul 3 din Legea nr. 2112/1920, ca măsură legală echivalentă în sensul clauzei 5 punctul (1) din acordul-cadru, care este anterioară, dar încă în vigoare, care ar permite calificarea corectă din punct de vedere juridic drept contracte pe durată nedeterminată a contractelor de muncă pe durată determinată succesive utilizate pentru a face față unor nevoi permanente și cu caracter de continuitate ale autorităților locale în sectorul serviciilor municipale de salubrizare?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea precedentă, există o restrângere excesivă a obligației instanței naționale de a interpreta dreptul național în conformitate cu dreptul Uniunii atunci când o normă de drept constituțional precum cea prevăzută la articolul 103 alineatele 7 și 8 din Constituția elenă, în urma modificării din anul 2001, interzice în mod absolut, în sectorul public, transformarea contractelor de muncă pe durată determinată încheiate în perioada în care era în vigoare dispoziția menționată în contracte pe durată nedeterminată, făcând imposibilă aplicarea unei măsuri echivalente de drept național în sensul clauzei 5 punctul (1) din acordul-cadru, care este preexistentă, dar încă în vigoare, precum articolul 8 alineatul 3 din Legea nr. 2112/1920, și înlăturând astfel posibilitatea de a recalifica din punct de vedere juridic, în cursul unei proceduri jurisdicționale, drept contracte pe durată nedeterminată contractele de muncă pe durată determinată succesive utilizate pentru a face față unor nevoi permanente și cu caracter de continuitate ale autorităților locale în sectorul serviciilor municipale de salubrizare, inclusiv în cazul în care prin acestea se urmărește obiectivul de a face față unor nevoi permanente și cu caracter de continuitate?

____________