Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. siječnja 2019. uputio Cour de cassation (Francuska) – Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

(predmet C-17/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour de cassation

Stranke glavnog postupka

Tužitelji u kasacijskom postupku: Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

Prethodna pitanja

Treba li članak 11. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice1 , u njezinoj verziji izmijenjenoj i dopunjenoj Uredbom Vijeća (EZ) br. 118/97 od 2. prosinca 1996.2 , kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 647/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2005.3 , i članak 19. Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti4 tumačiti na način da obrazac E 101 koji izdaje ustanova koju je odredilo nadležno tijelo države članice na temelju članka 14. stavaka 1. i 2. točke (b) Uredbe br. 1408/71, u njezinoj verziji izmijenjenoj i dopunjenoj Uredbom br. 118/97, kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 647/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2005. ili obrazac A1, izdan na temelju članka 13. stavka 1. Uredbe br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti veže sudove države članice u kojoj je rad izvršen da utvrde mjerodavno zakonodavstvo, ne samo za sustav socijalnog osiguranja već i za radno pravo, kada to zakonodavstvo određuje obveze poslodavaca i prava zaposlenika na način da nakon kontradiktorne rasprave ne mogu odbiti navedene obrasce osim ako, na temelju ispitivanja dokaza prikupljenih tijekom istrage uz pomoć kojih je utvrđeno da su navedeni obrasci pribavljeni ili navedeni prijevarno i da institucija koja ih je izdala to nije uzela u obzir, u razumnom roku, ti sudovi utvrde da je riječ je o prijevari čiji je objektivni element izostanak poštovanja uvjeta predviđenih u jednoj ili drugoj ranije navedenoj odredbi Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. i Uredbi (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004, a subjektivni element, namjera osobe protiv koje se vodi postupak da zaobiđe ili izbjegne uvjete za izdavanje navedenog obrasca kako bi ostvarila prednost koja iz njega proizlazi?

____________

1     SL L 74, str. 1.

2     Uredba Vijeća (EZ) br. 118/97 od 2. prosinca 1996. o izmjeni i ažuriranju Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti za zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka za provedbu Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (SL L 28, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 7., str. 7.).

3     Uredba (EZ) br. 647/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (SL L 117, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 108.).

4     SL L 284, str. 1.