Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 4. septembril 2018 – Solvay Chemicals GmbH versus Saksamaa Liitvabariik

(kohtuasi C-561/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Solvay Chemicals GmbH

Vastustaja: Saksamaa Liitvabariik

Euroopa Kohus (esimene koda) sedastas 6. veebruari 2019. aasta määrusega:

Komisjoni 21. juuni 2012. aasta määruse (EL) nr 601/2012 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohase kasvuhoonegaaside heite seire ja aruandluse kohta1 artikli 49 lõike 1 teise lõigu ja IV lisa punkti 20 alapunkti B sätted on kehtetud osas, milles nende kohaselt kuulub naatriumkarbonaati tootva käitise heitkoguse hulka süstemaatiliselt süsinikdioksiid (CO2), mis on sadestatud kaltsiumkarbonaadi tootmiseks üle kantud teisele käitisele, olenemata sellest, kas süsinikdioksiidi atmosfääri eraldub või mitte.

____________

1 ELT 2012, L 181, lk 30.