Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. rujna 2018. uputio Verwaltungsgericht Berlin (Njemačka) – Solvay Chemicals GmbH protiv Bundesrepublik Deutschland

(predmet C-561/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Berlin

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Solvay Chemicals GmbH

Tuženik: Bundesrepublik Deutschland

Rješenjem od 6. veljače 2019., Sud (prvo vijeće) je presudio:

Članak 49. stavak 1. drugi podstavak Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1 i točka 20. pod B njezina Priloga IV. nevaljani su jer u emisije postrojenja za kalcinaciju vapna sustavno ubrajaju ugljikov dioksid (CO2) prenesen u drugo postrojenje radi proizvodnje kalcijeva karbonata, neovisno o tome je li taj ugljikov dioksid ispušten u atmosferu.

____________

1 SL 2012., L 181, str. 30. ; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 9., str. 308.