Language of document :

A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2018. szeptember 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Solvay Chemicals GmbH kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-561/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Berlin

Az alapeljárás felei

Felperes: Solvay Chemicals GmbH

Alperes: Bundesrepublik Deutschland

A Bíróság (első tanács) 2019. február 6-i végzésével a következőképpen határozott:

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről szóló, 2012. június 21-i 601/2012/EU bizottsági rendelet1 49. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében és ugyanezen rendelet IV. melléklete 20. pontjának B. alpontjában foglalt rendelkezések érvénytelenek, amennyiben rendszeresen a nátrium-karbonátot előállító létesítmény kibocsátásai közé számítják a lecsapatott kalcium-karbonát előállítása céljából egy másik létesítménynek átadott szén-dioxidot (CO2), attól függetlenül, hogy e szén-dioxidot kiengedik-e a légkörbe, vagy sem.

____________

1 HL 2012. L 181., 30. o.; helyesbítés: HL 2012. L 347., 43. o.