Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundessozialgericht (Saksamaa) 16. jaanuaril 2019 – ZP versus Bundesagentur für Arbeit

(kohtuasi C-29/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundessozialgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja, vastustaja kassatsioonimenetluses ja kassatsioonkaebuse esitaja: ZP

Vastustaja, kassatsioonkaebuse esitaja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: Bundesagentur für Arbeit

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse (EÜ) nr 883/20041 artikli 62 lõiget 1 koostoimes määruse (EÜ) nr 883/2004 artikli 62 lõikega 2 tuleb tõlgendada nii, et töötaja töötuks jäämise korral peab elukohaliikmesriigi pädev asutus võtma hüvitiste arvutamisel „palka“, mida asjaomane isik „sai“ viimasel töötamisel selle asutuse asukohariigis, aluseks ka juhul, kui pädeva asutuse suhtes kehtivad liikmesriigi õigusnormid ei luba seda töötasu töötushüvitise arvutamisel arvesse võtta, sest asjaomane isik ei saanud seda piisavalt kaua, ja näevad selle asemel ette lähtumise eeldatavast töötasust?

2.    Kas määruse (EÜ) nr 883/2004 artikli 62 lõiget 1 koostoimes määruse (EÜ) nr 883/2004 artikli 62 lõikega 2 tuleb tõlgendada nii, et töötaja töötuks jäämise korral peab elukohaliikmesriigi pädev asutus võtma hüvitiste arvutamisel „palka“, mida asjaomane isik „sai“ viimasel töötamisel selle asutuse asukohariigis, aluseks ka juhul, kui pädeva asutuse suhtes kehtivad liikmesriigi õigusnormid ei luba seda töötasu hüvitiste arvutamisel arvesse võtta, sest seda ei arvestatud õigeaegselt, ja näevad selle asemel ette lähtumise eeldatavast töötasust?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (ELT 2004, L 166, lk 1).