Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. siječnja 2019. uputio Bundessozialgericht (Njemačka) – ZP protiv Bundesagentur für Arbeit

(predmet C-29/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundessozialgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: ZP

Tuženik: Bundesagentur für Arbeit

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 62. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 883/20041 u vezi s člankom 62. stavkom 2. te uredbe tumačiti na način da nadležna ustanova države članice boravišta za slučaj nezaposlenosti radnika kao osnovicu za određivanje davanja mora uzeti u obzir „plaću” koju je dotična osoba „primila” za svoju posljednju djelatnost u svojstvu zaposlene osobe na području te ustanove, čak i ako nacionalno zakonodavstvo u pogledu naknade za nezaposlenost koje nadležna ustanova provodi predviđa da se ta plaća ne može uzeti u obzir zbog nedovoljnog trajanja razdoblja primanja plaće i podredno je predviđeno fiktivno određivanje davanja?

2.    Treba li članak 62. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 883/2004 u vezi s člankom 62. stavkom 2. te uredbe tumačiti na način da nadležna ustanova države članice boravišta za slučaj nezaposlenosti radnika kao osnovicu za određivanje davanja mora uzeti u obzir „plaću” koju je dotična osoba „primila” za svoju posljednju djelatnost u svojstvu zaposlene osobe na području te ustanove čak i ako nacionalno zakonodavstvo koje nadležna ustanova provodi predviđa da se ta plaća zbog nepravodobnog obračuna ne može uključiti u referentno razdoblje kao osnovica za određivanje davanja i podredno je predviđeno fiktivno određivanje davanja?

____________

1     Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL 2004., L 166, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 160.)