Language of document :

2019 m. sausio 16 d. Bundessozialgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ZP / Bundesagentur für Arbeit

(Byla C-29/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundessozialgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas, kita kasacinio proceso šalis ir kasatorius: ZP

Atsakovė, kasatorė ir kita kasacinio proceso šalis: Bundesagentur für Arbeit

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento (EB) 883/20041 62 straipsnio 1 dalį, siejamą su Reglamento (EB) 883/2004 62 straipsnio 2 dalimi, reikia aiškinti taip, kad darbuotojui netekus darbo valstybės narės, kurioje darbuotojas gyvena, kompetentinga įstaiga, apskaičiuodama išmokas, privalo remtis „darbo užmokesčiu“, kurį atitinkamas asmuo „gavo“ už savo paskutinį darbą šios įstaigos teritorijoje, ir tada, kai pagal kompetentingai įstaigai taikomas nacionalinės teisės nuostatas dėl nedarbo išmokų į šį darbo užmokestį neįmanoma atsižvelgti dėl pernelyg trumpos jo gavimo trukmės ir kai yra numatyta fiktyvaus išmokų apskaičiavimo alternatyva?

2.    Ar Reglamento (EB) 883/2004 62 straipsnio 1 dalį, siejamą su Reglamento (EB) 883/2004 62 straipsnio 2 dalimi, reikia aiškinti taip, kad darbuotojui netekus darbo valstybės narės, kurioje darbuotojas gyvena, kompetentinga įstaiga, apskaičiuodama išmokas, privalo remtis „darbo užmokesčiu“, kurį atitinkamas asmuo „gavo“ už savo paskutinį darbą šios įstaigos teritorijoje, ir tada, kai pagal kompetentingai įstaigai taikomas nacionalinės teisės nuostatas dėl nedarbo išmokų šis darbo užmokestis, kuriuo remiantis apskaičiuojamos išmokos, dėl laiku neįvykusio atsiskaitymo negali būti įtrauktas į įskaitytiną laikotarpį ir kai yra numatyta fiktyvaus išmokų apskaičiavimo alternatyva?

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72).