Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundessozialgerichts (Germania) la 16 ianuarie 2019 – ZP/Bundesagentur für Arbeit

(Cauza C-29/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundessozialgericht

Părțile din procedura principală

Reclamant: ZP

Pârâtă: Bundesagentur für Arbeit

Întrebările preliminare

Dispozițiile coroborate ale articolului 62 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/20041 și ale articolului 62 alineatul (2) din același regulament trebuie interpretate în sensul că, în cazul șomajului unui lucrător, instituția competentă din statul membru de reședință trebuie să calculeze prestațiile pe baza valorii „salariul[ui]” „primit” de persoana în cauză pentru ultima sa activitate desfășurată pe teritoriul aflat în aria de responsabilitate a respectivei instituții, inclusiv în cazul în care, conform dispozițiilor naționale privind prestațiile de șomaj aplicabile instituției competente, acest salariu nu poate fi luat în considerare din cauza lipsei unei perioade suficiente de primire a acestui salariu, fiind prevăzută în mod subsidiar calcularea fictivă a prestațiilor?

Dispozițiile coroborate ale articolului 62 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și ale articolului 62 alineatul (2) din același regulament trebuie interpretate în sensul că, în cazul șomajului unui lucrător, instituția competentă din statul membru de reședință trebuie să calculeze prestațiile pe baza valorii „salariul[ui]” „primit” de persoana în cauză pentru ultima sa activitate desfășurată pe teritoriul aflat în aria de responsabilitate a respectivei instituții, inclusiv în cazul în care conform dispozițiilor naționale privind prestațiile de șomaj aplicabile instituției competente, acest salariu, nefiind decontat la termen, nu poate fi inclus în perioada de referință, ca bază de calcul a prestațiilor, fiind prevăzută în mod subsidiar calcularea fictivă a prestațiilor?

____________

1 Regulamentul (CE) n. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO 2004, L 166, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 82).