Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundessozialgericht (Nemčija) 16. januarja 2019 – ZP/Bundesagentur für Arbeit

(Zadeva C-29/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundessozialgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ZP

Tožena stranka: Bundesagentur für Arbeit

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 62(1) Uredbe (ES) 883/20041 v povezavi s členom 62(2) Uredbe (ES) 883/2004 razlagati tako, da mora pristojni nosilec države članice stalnega prebivališča pri izračunu višine dajatev za primer brezposelnosti delavca upoštevati „plačo“, ki jo oseba „prejme“ za svojo zadnjo dejavnost zaposlene osebe na območju tega nosilca, čeprav te plače v skladu z zakonodajo pristojnega nosilca pri izračunu nadomestila za primer brezposelnosti zaradi prekratkega obdobja prejemanja plače ni mogoče upoštevati, temveč se namesto tega uporabi fiktiven obračun dajatev?

2.    Ali je treba člen 62(1) Uredbe (ES) 883/2004 v povezavi s členom 62(2) Uredbe (ES) 883/2004 razlagati tako, da mora pristojni nosilec države članice stalnega prebivališča pri izračunu višine dajatev za primer brezposelnosti delavca upoštevati „plačo“, ki jo oseba „prejme“ za svojo zadnjo dejavnost zaposlene osebe na območju tega nosilca, čeprav te plače v skladu z zakonodajo pristojnega nosilca zaradi nepravočasnega obračuna ni dopustno upoštevati kot osnove za izračun dajatev v referenčni dobi, temveč se namesto tega uporabi fiktiven obračun dajatev?

____________

1 Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 72).