Language of document :

Žalba koju je 25. siječnja 2019. podnijelo Vijeće Europske unije protiv presude Općeg suda (treće prošireno vijeće) od 15. studenoga 2018. u predmetu T-316/14, Kurdistan Workers’ Party (PKK) protiv Vijeća

(predmet C-46/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Vijeće Europske unije (zastupnici: B. Driessen, S. Van Overmeire, agenti)

Druge stranke u postupku: Kurdistan Workers' Party (PKK), Europska komisija, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu Općeg suda;

konačno odluči o pitanjima koja su predmet ove žalbe i odbije PKK-ovu tužbu; i

naloži PKK-u snošenje troškova Vijeća nastalih u okviru ove žalbe i predmeta T-316/14.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Vijeće tvrdi da je Opći sud u pobijanoj presudi počinio pogreške u sljedećim točkama:

prvi žalbeni razlog: Opći je sud pobijane odluke pogrešno kvalificirao kao odluke koje ulaze isključivo u područje primjene članka 1. stavka 6.1 ;

drugi žalbeni razlog: Opći je sud pogrešno zaključio da odluke iz Sjedinjenih Američkih Država ne mogu služiti kao temelj za početno uvrštenje na popis;

treći žalbeni razlog: Opći je sud pogrešno smatrao da Vijeće nije objasnilo zašto je smatralo da su odluke iz Sjedinjenih Američkih Država i rješenje ministra unutarnjih poslova Ujedinjene Kraljevine odluke nadležnog tijela u smislu članka 1. stavka 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP;

četvrti žalbeni razlog: Opći je sud na ovaj slučaj pogrešno primijenio točku 55. presude LTTE2 Suda Europske unije;

peti žalbeni razlog: Opći je sud na ovaj slučaj pogrešno primijenio točku 71. presude LTTE;

šesti žalbeni razlog: Opći je sud pogrešno primijenio članak 1. točku 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP i točku 55. presude LTTE;

sedmi žalbeni razlog: Opći je sud pogrešno smatrao da Vijeće na PKK-ov dopis nije moglo odgovoriti vlastitim dopisom od 27. ožujka 2015.

____________

1 Zajedničko stajalište Vijeća 2001/931/ZVSP od 27. prosinca 2001. o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma (SL 2001., L 344, str. 93.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 1., str. 11.).

2 Presuda od 26. srpnja 2017., Vijeće/ LTTE, C-599/14 P, EU:C2017:583.