Language of document :

A Törvényszék (kibővített harmadik tanács) T-316/14. sz., Kurdistan Workers’ Party (PKK) kontra Tanács ügyben 2018. november 15-én hozott ítélete ellen az Európai Unió Tanácsa által 2019. január 25-én benyújtott fellebbezés

(C-46/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: B. Driessen, S. Van Overmeire meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Kurdistan Workers’ Party (PKK), Európai Bizottság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

–    helyezze hatályon kívül a Törvényszék vitatott ítéletét;

–    a fellebbezés tárgyát képező kérdéseket érdemben döntse el, és utasítsa el a PKK keresetét; valamint

–    a PKK-t kötelezze a jelen fellebbezés és a T-316/14. sz. ügy során a Tanács részéről felmerül költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Tanács azt állítja, hogy a Törvényszék vitatott határozata a következő tévedéseket tartalmazza:

első jogalap: a Törvényszék tévesen minősítette a vitatott határozatokat pusztán az 1. cikk (6) bekezdésén1 alapuló határozatoknak;

második jogalap: a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy az Egyesült Államok határozatai nem szolgálhatnak a listára való első felvétel alapjául;

harmadik jogalap: a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy a Tanács nem magyarázta meg, hogy miért tekintette az Egyesült Államok határozatait és az Egyesült Királyság belügyminisztériumának végzését a 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikkének (4) bekezdése értelmében vett, illetékes hatóság határozatának;

negyedik jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a Bíróság LTTE ítéletének2 55. pontját a jelen ügyben;

ötödik jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta az LTTE ítélet 71. pontját a jelen ügyben;

hatodik jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikkének (4) bekezdését és az LTTE ítélet 55. pontját;

hetedik jogalap: a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy a Tanács nem válaszolhatott a PKK levelére a 2015. március 27-i saját levelében.

____________

1 A terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló, 2001. december 27-i tanácsi közös álláspont (HL L 344., 93. o.; magyar nyelvű különkiadás 18. fejezet, 1. kötet, 217. o.).

2 C-599/14. P. sz., Tanács kontra LTTE ügy, EU:C:2017:583.