Language of document :

2019 m. sausio 25 d. Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-316/14, Kurdistan Workers' Party (PKK) / Taryba

(Byla C-46/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama B. Driessen, S. Van Overmeire

Kitos proceso šalys: Kurdistan Workers' Party (PKK), Europos Komisija, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą Bendrojo Teismo sprendimą,

priimti galutinį sprendimą dėl šiame apeliaciniame skunde keliamų klausimų ir atmesti PKK ieškinį ir

priteisti iš PKK Tarybos šiame apeliaciniame procese ir byloje T-316/14 patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Taryba teigia, kad Bendrasis Teismas skundžiamame sprendime padarė šias klaidas:

pirmasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas klaidingai kvalifikavo ginčijamus sprendimus kaip vien pagal Bendrosios pozicijos 2001/9311 1 straipsnio 6 dalį priimtus sprendimus,

antrasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas padarė klaidingą išvadą, jog JAV sprendimais negalėjo būti grindžiamas pirminis įtraukimas į sąrašą,

trečiasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas klaidingai nusprendė, jog Taryba nepaaiškino, kodėl JAV sprendimus ir Jungtinės Karalystės vidaus reikalų ministro įsakymą pripažino kompetentingos institucijos sprendimais, kaip tai suprantama pagal Bendrosios pozicijos 2001/931 1 straipsnio 4 dalį,

ketvirtasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas klaidingai taikė Teisingumo Teismo sprendimo LTTE2 55 punktą nagrinėjamai bylai,

penktasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas klaidingai taikė Sprendimo LTTE 71 punktą nagrinėjamai bylai,

šeštasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas klaidingai taikė Bendrosios pozicijos 2001/931 1 straipsnio 4 dalį ir Sprendimo LTTE 55 punktą,

septintasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas klaidingai konstatavo, kad Taryba 2015 m. kovo 27 d. rašte negalėjo atsakyti į PKK laišką.

____________

1 2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos bendroji pozicija dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (OL L 344, 2001, p. 93; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 18 sk., 1 t., p. 217).

2 Byla C-599/14 P, Taryba / LTTE, EU:C:2017:583.