Language of document :

Recurs introdus la 25 ianuarie 2019 de Consiliul Uniunii Europene împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 15 noiembrie 2018 în cauza T-316/14, Kurdistan Workers' Party (PKK)/Consiliul

(Cauza C-46/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: B. Driessen, S. Van Overmeire, agenți)

Celelalte părți din procedură: Kurdistan Workers' Party (PKK), Comisia Europeană, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Concluziile

Recurentul solicită Curții:

anularea hotărârii atacate a Tribunalului;

pronunțarea unei hotărâri definitive în ceea ce privește problemele care constituie obiectul acestui recurs și respingerea cererii formulate de PKK și

obligarea PKK la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Consiliu în prezentul recurs și în cauza T-316/14.

Motivele și principalele argumente

Consiliul susține că Tribunalul a săvârșit o eroare în hotărârea atacată cu privire la următoarele aspecte:

primul motiv: Tribunalul a calificat în mod eronat deciziile atacate ca decizii care intră exclusiv sub incidența articolului 1 alineatul (6);

al doilea motiv: Tribunalul a concluzionat în mod eronat că deciziile din Statele Unite nu pot servi drept temei pentru înscrierea inițială pe listă;

al treilea motiv: Tribunalul a constatat în mod eronat că Consiliul nu a explicat motivul pentru care a considerat că deciziile din Statele Unite și ordonanța ministrului de interne din Regatul Unit constituie decizii ale unei autorități competente în sensul articolului 1 alineatul (4) din Poziția comună 2001/931/PESC1 ;

al patrulea motiv: Tribunalul a aplicat în mod eronat în speță Hotărârea Curții de Justiție LTTE2 , punctul 55;

al cincilea motiv: Tribunalul a aplicat în mod eronat în speță Hotărârea LTTE, punctul 71;

al șaselea motiv: Tribunalul a aplicat în mod eronat articolul 1 alineatul (4) din Poziția comună 2001/931/PESC și punctul 55 din Hotărârea LTTE;

al șaptelea motiv: Tribunalul a estimat în mod eronat că Consiliul nu putea răspunde la scrisoarea PKK în propria sa scrisoare din 27 martie 2015.

____________

1 Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (JO 2001, L 344, p. 93).

2 Hotărârea din 26 iulie 2017, Consiliul/LTTE, C-599/14 P, EU:C:2017:583.