Language of document :

Pritožba, ki jo je Svet Evropske unije vložil 25. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 15. novembra 2018 v zadevi T-316/14, Kurdistan Workers' Party (PKK)/Svet

(Zadeva C-46/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnik: Svet Evropske unije (zastopnika: B. Driessen in S. Van Overmeire, agenta)

Druge stranke v postopku: Kurdistan Workers' Party (PKK), Evropska komisija, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

Predlog

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo Splošnega sodišča;

dokončno odloči o vprašanjih, ki so predmet te pritožbe, in tožbo PKK zavrne; in

PKK naloži plačilo stroškov, ki so Svetu nastali s to pritožbo in v zadevi T-316/14.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Svet trdi, da je Splošno sodišče v izpodbijani sodbi storilo te napake:

prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da izpodbijane odločbe spadajo izključno na področje uporabe člena 1(6)1 ;

drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da odločbe ZDA ne morejo biti podlaga za prvotni vpis;

tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da Svet ni obrazložil, zakaj je štel, da so odločbe ZDA in ministrstva Združenega kraljestva za notranje zadeve odločbe pristojnih organov v smislu člena 1(4) Skupnega stališča 2001/931/SZVP;

četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je v obravnavanem primeru napačno uporabilo točko 55 sodbe LTTE2 ;

peti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je v obravnavanem primeru napačno uporabilo točko 71 sodbe LTTE;

šesti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo člen 1(4) Skupnega stališča 2001/931/SZVP in točko 55 sodbe LTTE;

sedmi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da se Svet na dopis PKK ni mogel odgovoriti s svojim dopisom z dne 27. marca 2015.

____________

1 Skupno stališče Sveta z dne 27. decembra 2001 o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu (2001/931/SZVP) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 18, zvezek, 1 str. 217).

2 Zadeva C-599/14 P, Svet/LTTE, EU:C2017:583