Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 21. prosince 2018 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court (Ireland) – Irsko] – Minister for Justice and Equality v. ND

(Věc C-685/18)1

Jednací jazyk: angličtina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 16, 14.1.2019.