Language of document :

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 21. december 2018 – Minister for Justice and Equality mod ND (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court (Irland) – Irland)

(Sag C-685/18) 1

Processprog: engelsk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 16 af 14.1.2019.