Language of document :

Euroopa Kohtu presidendi 21. detsembri 2018. aasta määrus (High Court’i eelotsusetaotlus - Iirimaa) – Minister for Justice and Equality versus ND

(kohtuasiC-685/18)1

Kohtumenetluse keel: inglise

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 ELT C 16, 14.1.2019.