Language of document :

Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 21.12.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt la High Court – Irlanti) – Minister for Justice and Equality v. ND

(asia C-685/18)1

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 EUVL C 16, 14.1.2019.