Language of document :

Rješenje predsjednika Suda od 21. prosinca 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio High Court (Irska) – Irska) – Minister for Justice and Equality protiv ND

(predmet C-685/18)1

Jezik postupka: engleski

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.

____________

1 SL C 16, 14. 1. 2019.